Инжија

Чувари Христовог Гроба на освећењу Храма у Инђији - јун 2018.